Det är lätt att förledas. Att tro att faran är över, eftersom nio av tio kvinnor idag överlever sin bröstcancer. Men den ljusrosa bilden har en nattsvart baksida: spridd bröstcancer. En sida få känner till. Du kan vara med och sprida den ospridda sanningen.

Många är under 50 år
Var sjätte timme drabbas en kvinna av spridd bröstcancer. Hon har 25 % chans att leva i fem år till. 
Mer behöver egentligen inte sägas – men det finns mycket kvar att säga.

Som att många som drabbas är under 50 år och befinner sig mitt i yrkeslivet, med barn som går i skolan. Hur berättar man för sitt barn att man kanske inte lever om några år? Hur ska man ens kunna erkänna denna sanning för sig själv? Inte konstigt att ångest och isolering följer i sjukdomens spår.

Vården måste förbättras
Spridd bröstcancer innebär lidande och död. Och i samtliga fall stor oro för den som får beskedet. Men vården släpar efter, och måste bli bättre. Så att alla som lever med spridd bröstcancer kan få ett längre liv med en god livskvalitet.

Ospridd sanning – en kampanj som måste höras
Sanningen kan vara obehaglig, men den måste fram. Därför startar Bröstcancerförbundet kampanjen Ospridd Sanning, och ber om din hjälp att sprida den.

Syftet med denna kampanj är att driva frågor som gör livet bättre för kvinnor med spridd bröstcancer. Vår första prioritering har varit att säkerställa att de drabbade och deras anhöriga ska få det stöd de behöver under hela sjukdomsperioden, inte bara i det palliativa slutskedet. Under 2018 har vi flyttat fokus till jämlik vård och driver frågan om snabbare introduktion av nya behandlingar och införandet av ett nationellt kvalitetsregister för spridd bröstcancer.

Med din hjälp kan vi förändra
Ospridd sanning bygger på ditt och andras engagemang. Genom att skriva upp dig och ta ställning här på sajten blir du vår aktivist. Hittills har två tusen personer gått med, och vi har redan hunnit påverka. Vi har tillsammans nått många beslutsfattare och försett dem med relevant material för att kunna erbjuda ett bra psykosocialt stöd till drabbade och deras anhöriga.

Men vi behöver bli fler. Skriv upp dig och var med och förändra! Hjälp oss att genomföra små och viktiga insatser för att politiker och andra beslutsfattare ska agera.

Kampanjen har utvecklats med stöd av Pfizer Sverige AB.