Vad är spridd bröstcancer?
Spridd bröstcancer innebär att bröstcancern har spridit sig till andra delar av kroppen, till exempel skelettet eller andra organ, och är ett obotligt tillstånd1, 2.

Spridd bröstcancer kan också kallas metastaserad bröstcancer eller kronisk bröstcancer.

Några fakta om spridd bröstcancer
I Sverige lever cirka 5 500 kvinnor med spridd bröstcancer, 1 500 insjuknar årligen och 56 procent av dessa får diagnosen spridd bröstcancer inom fem år från det att de blivit diagnosticerade med bröstcancer3.

Hur länge man kan leva med spridd bröstcancer varierar beroende på flera faktorer, såsom stadiet på spridningen vid diagnos men också mellan geografiska regioner5.

Man kan leva olika länge med en spridd bröstcancer, men endast 22% lever längre än 5 år4.

Att leva med spridd bröstcancer
Bröstcancer som sprids bildar dottertumörer, eller metastaser, framför allt i skelett, lever, hjärna och lungor.

Varje form av metastas är förknippad med särskilda symtom6. Skelettmetastaser är den vanligaste formen bland kvinnor med spridd bröstcancer och drabbar fler än två tredjedelar av de som insjuknat. Denna metastasform är också den vanligaste orsaken till smärta hos kvinnor med spridd bröstcancer7.

Många kvinnor som diagnostiseras med spridd bröstcancer oroar sig för hur sjukdomen kommer att påverka deras familjer8. Många är mitt i arbetslivet. Kvinnor med spridd bröstcancer vittnar ofta om känslor av rädsla, ångest, isolering och depression som ett resultat av deras sjukdom. Många känner också en stor osäkerhet inför framtiden och rädsla för att dö9. Trots att allt fler kvinnor drabbas av spridd bröstcancer förblir de frånvarande från den offentliga debatten som istället fokuserar mer på positiva historier kopplade till bröstcancer i tidigare stadier9, 10.

Läs mer i Bröstcancerförbundets rapporter om spridd bröstcancer och jämlik cancervård här och här.

 

Referenser

  1. American Cancer Society. Detailed Guide: Breast cancer. American Cancer Society, 2013. Accessed February, 2016.
  2. Cardoso F, et al. ESO-ESMO 2nd international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC2). The Breast 2014;23:489-502.
  3. BRO:s rapport ”Spridd bröstcancer” 2016.
  4. http://seer.cancer.gov/
  5. Sant M, et al. Stage at diagnosis is a key explanation of differences in breast cancer survival across Europe. Int J Cancer 2003;106:416-422.
  6. American Cancer Society. Detailed Guide: Breast cancer. American Cancer Society, 2013. Accessed February, 2016.
  7. Coleman R. Clinical features of metastatic bone disease and risk of skeletal morbidity. Clin Cancer Res 2006;12:6243s-6249s.
  8. ”Global Status of Advanced/Metastatic Breast Cancer, 2005 - 2015 Decade Report”, P zer Oncology. Accessed October, 2016.
  9. Mayer M. Living with metastatic breast cancer: a global patient survey. Community Oncology 2010;7:406-412.
  10. Cardoso F. Metastatic breast cancer patients: the forgotten heroes! The Breast 2009;18:271-272.