På denna sida kan du ta del av det påverkansmaterial vi kontinuerligt tar fram i projektet Ospridd sanning. Materialet består exempelvis av underlag till beslutsfattare, analyser och berättelser.

Ospridd sanning lyfter tre olika prioriterade frågor i kampanjen. Vår första prioritering har varit att säkerställa att drabbade av spridd bröstcancer och deras anhöriga ska få det stöd de behöver under hela sjukdomsperioden, inte bara i det palliativa slutskedet.

De två andra prioriteringarna är jämlik vård och nya behandlingar samt rehabilitering och tillgänglighet i vården.

Vi publicerar nytt material kontinuerligt under 2017 och 2018, så håll utkik på denna sida! Och om du inte gjort det ännu, skriv under och visa ditt stöd.